charset ?>"> Visa Nhật Bản
 • Hotline & support
 • 093 795 2662

Visa Nhật Bản

26-09-2016 15:50 Admin

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ

* Visa thăm thân:

 1. Hộ chiếu gốc
 2. Tờ khai xin cấp visa
 3. 01 ảnh 4,5x4,5cm
 4. Giấy tờ chứng minh quan hệ: GKS; Chứng nhận kết hôn; Bản sao sổ hộ khẩu.
 5. Chứng minh tài chính: xác nhận lương, xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng.
 6. Chứng minh việc làm: HĐLĐ, Quyết định bổ nhiệm hoặc GPKD hoặc Sổ hưu trí…
 7. Thư mời (có thể theo mẫu download mẫu tại đây)
 8. Bản sao hộ tịch (nếu người mời là người Nhật)
 9. Trong trường hợp người mời chi trả chi phí cho người được mời thì bổ sung các giấy tờ sau:

              + Giấy chứng minh thu nhập

              + Giấy chứng minh số dư tiền gửi ngân hàng

              + Bản sao giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)

              + Giấy xác nhận nộp thuế (bản có ghi rõ tổng thu nhập)

 •  Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

Lưu ý: Trong trường hợp người mời là người nước ngoài, cung cấp “Giấy chứng nhận có ghi các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và bản sao hộ chiếu của người mời.

 

* Visa du lịch/ thăm người quen, bạn bè.

 1. Hộ chiếu gốc
 2. Tờ khai xin cấp visa
 3. 01 ảnh 4,5x4,5cm
 4. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ: Ảnh chụp chung, thư từ viết tay, email, bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế.
 5. Chứng minh tài chính: xác nhận lương, xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng.
 6. Chứng minh công việc: HĐLĐ, Quyết định bổ nhiệm hoặc GPKD hoặc Sổ hưu trí…
 7. Thư mời (có thể theo mẫu download mẫu tại đây).
 8. Lịch trình ở Nhật (download mẫu tại đây)
 9. Trong trường hợp người mời chi trả chi phí cho người được mời thì bổ sung các giấy tờ sau:

              + Giấy chứng minh thu nhập của người mời.

              + Giấy xác nhận số dư tại ngân hàng

              + Bản sao giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)

              + Giấy xác nhận nộp thuế (bản có ghi rõ tổng thu nhập)

 •  Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

Lưu ý: Trường hợp người mời là người nước ngoài, cung cấp “Giấy chứng nhận có ghi các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và bản sao hộ chiếu của người mời.

 

* Visa công tác (thương mại, tham dự hội thảo…).

 1. Hộ chiếu gốc
 2. Tờ khai xin cấp visa
 3. 01 ảnh 4,5x4,5cm
 4. Chứng minh công việc: HĐLĐ, Quyết định bổ nhiệm hoặc GPKD hoặc Sổ hưu trí…
 5. Quyết định cử đi công tác.
 6. Thư mời (có thể theo mẫu download mẫu tại đây).
 7. Lịch trình ở Nhật (download mẫu tại đây)
 8. Trong trường hợp người mời chi trả chi phí cho người được mời thì bổ sung các giấy tờ sau:
 • Giấy xác nhận bảo lãnh (download mẫu tại đây).
 • Bản sao đăng ký pháp nhấn hoặc tài liệu giới thiệu về cơ quan đoàn thể.

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp cá nhân mời, cung cấp “Giấy chứng nhận làm việc tại Nhật” thay thế cho bản sao đăng ký pháp nhân.  

 

 

Tin xem nhiều

Tour du lịch hot

Chat với chúng tôi