charset ?>"> tour học sinh
  • Hotline & support
  • 093 795 2662

Các chương trình tour dành cho khối học sinh Mầm Non, Tiểu Học hoặc cấp lớn hơn. Mục đích chủ đạo của chuyến đi là cho các con một môi trường phát triển toàn diện, hòa nhập với thiên nhiên, học tập và vui chơi được kết hợp trong một chương trình ngắn nhưng bổ ích. Ngoài ra chương trình còn được lồng ghép đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng mềm giúp các con được phát triển đồng đều cả IQ và EQ.

Chat với chúng tôi